пролет/лято 2024

0
Количка
Количката е празна.

История на Банско

Първият документ, доказващ съществуването на Банско е османският регистър на джелепкешаните (овцевъдите) от 1576 г.

Много археологически обекти, открити на територията на общината, като тракийските надгробни могили и останките от късносредновековните църкви “Св. Георги” и “Св. Илия” свидетелстват за заселването й от ранни исторически времена. Счита се, че Банско се оформя като селище, в резултат от сливането на няколко махали
през XV – XVIв.

До ХVIIIв. населението на Банско се занимава предимно с животновъдство и земеделие и в периода на националното Възраждане се превръща в търговско-занаятчийски център. Изграждат се множество воденици, дъскорезници, табахани за щавене на кожи и др. Поддържат се търговски взаимоотношения със селища от
Егейското крайбрежие, Централна и Западна Европа.Започва износът на дърводелски, кожарски и железарски стоки, а се внасят памук, риба, тютюн, маслини и др. Открити са търговски кантори в много градове на Европа.

Контактите на жителите на Банско с останалия свят засилват националното самосъзнание и подпомагат превръщането на града в едно от огнищата на Българското Възраждане. Банско е родно място на Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Никола Йонков Вапцаров и много други български просветители, революционери и
фолклористи.

През 1850г. се създава и Банската българска община. През 1838г. се изгражда помещение за килийно училище. Малко по-късно – през 1847г. то се превръща в новобългарско светско училище, а през 1857г. се изгражда нова училищна сграда и започва разпространението на възрожденски вестници и книжнина.

Банско е първият български град, в който се създават протестантски общности.

Банско е най-голямото селище в Разложката каза в края на XIXв., с население от 6500 българи. Градът е център на национално-освободителните борби в периода 1878 – 1879г., околийски център на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) и активен участник в Илинденско – Преображенското въстание.
Градът е освободен на 05.10.1912г., а първият кмет на общината е Асен Тодев.

Нашият екип обича да се рови в различни истории за малки градчета…

С удоволствие организираме исторически тиймбилдинг събития в красиви, китни градчета и Банско може да изненада с доста история 🙂

Имате въпрос?

Попитайте ни!

+359 888 889 371